Om föreningen

Om föreningen

Om Vuxen På Stan


 

 

 

 

Vår hemsida blev förstörd i en attack och vi håller på och uppdaterar den nya hemsidan.

Vi kommer inom kort att släppa den fullständiga, Ge oss lite tid!

Styrelsen


 

 

Här har vi styrelsen för 2018

DAN HANSSON

 Ordförande

MICHAEL EDLUND

 Ledamot

HELEN JONSSON

 Sekreterare

SVEN-ERIK ANDERSSON

 Suppleant

BO JOHANSSON

 Vice ordförande

DENNIS GERHARDSSON

 Ledamot

ROLF LJUNG

Suppleant

PIERRE SYRÉN

 Koordinator

EMELIE ANGELIN

 Kassör

BENGT GUSTAFSSON

 Ledamot

LENNART ANDERSSON

 Suppleant

Ytterbyvägen 7C

442 30 Kungälv

E-Post

info@vpskungalv.se

Ring oss:

0303-191 10